Cookie- och integritetspolicy hos Pintrip ApS

Inledning
När du besöker vår hemsida insamlas information om dig för att anpassa och förbättra innehållet och öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill ha din information insamlad ska du ta bort dina cookies och avstå från att använda webbplatsen ytterligare. Nedan har visar vi fördjupad information om vilken information som samlas in, syftet och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies
Webbsidan använder “cookies”, en textfil som sparas på din dator, mobil eller liknande, med syfte att känna igen enheten, komma ihåg inställningar, utföra statistik, och göra annonser målriktade. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.

Du kan ta bort eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonserna bli mindre relevanta för dig och mer frekventa. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan få tillgång till.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part som i varierande grad kan omfatta:

  • Google Ads
  • Google Analytics
  • Facebook
  • Mailchimp

[cookie_declaration]

Personuppgifter

Allmänt
Personlig information är all information som till viss del kan hänföras till dig. När du använder vår hemsida samlar vi in ​​och bearbetar en mängd av sådan information. Detta sker till exempel vid allmän användning av vårt innehåll, om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, i övrigt använder tjänster eller om du gör inköp via hemsidan.

Vi samlar in och bearbetar vanligtvis följande typer av information: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, din IP-adress, plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån som du ger uttryckligt medgivande och även anger informationen, behandlas även: namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsinformation. Normalt vid skapande av inloggning eller vid köp.

Säkerhet
Vi behandlar din personliga information säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lag, inklusive lagen om personuppgifter och dataskydd.
Din information kommer endast att användas för det syfte för vilket den samlades in och kommer att raderas när detta syfte är uppfyllt eller inte längre relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra, att dina data oavsiktligt eller olagligt tas bort, publiceras, förloras, försämras eller vidarebefordras till obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte
Informationen används för att identifiera dig som användare och för att visa vilka annonser som mest sannolikt är relevanta för dig, att registrera dina inköp och betalningar och att tillhandahålla de tjänster du har begärt, till exempel att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod
Informationen lagras under den tidsrymd som tillåts enligt lagen, och vi tar bort den när den inte längre behövs. Perioden baseras på typen av information och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information tas bort.

Vidarelämnande av information
Om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuella klick på geografiskt läge, kön och ålderssegment, och så vidare, lämnas till tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter detta handlar om i avsnittet för “Cookies” ovan. Information används i syfte att rikta reklam.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och bearbetning av data. Dessa tar enbart hand om information för oss, och får inte använda den för egna syften.

Utlämnande av personuppgifter så som namn och e-post, och så vidare, kommer endast att genomföras om du samtycker till det. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Insikter och klagomål
Du har rätt att veta vilken personlig information vi behandlar om dig i ett vanligt format (dataportabilitet). Du kan även när som helst invända mot att informationen används. Du kan även återkalla ditt samtycke till behandlingen av din information. Om information om dig som behandlas är inkorrekt har du rätt att begära att den rättas eller raderas. Vänligen kontakta oss på: pintrip@pintrip.eu. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Datatillsynet i Danmark. Om du inte längre önskar att vi behandlar dina personuppgifter, eller för att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka en begäran om detta till ovannämnda e-postadress.

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

Pintrip ApS
Klokkevej 4
7870 Roslev
Danmark
Telefon: +45 22379588
E-post: pintrip@pintrip.eu

 

 

 

4924

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

JA, vi vet att "pop-up" meddelanden är irriterande. Men vi är övertygade att du kommer att uppskatta våra nyhetsbrev.

 

Få våra månatliga nyhetsbrev, visserligen på danska, men de är förhoppningsvis, ändå lätta att läsa.  

När du har anmält dig till nyhetsbrevet, bekräftar du att du accepterar våra villkor samt att du godkänner våra utskick av breven. Du kan alltid säga upp ditt abonnemang via länken i nyhetsbrevet som skickas ut. Läs vår integritetspolicy här.

4925

Tack för din registrering

Välkommen till Pintrip´s universum.

 

Du får nu vårt månatliga nyhetsbrev och viktig information.

 

Med vänliga hälsningar

Henriette & Peter Rask

Följ de senaste uppdateringarna kring coronaviruset

Copy link
Powered by Social Snap